Incwadi Evulelekile eya kuNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi neZamandla ezamaHlathi, ezokuDoba nezeMvelo evela kubadobi abadobela ukuziphilisa abasengozini

Ibhekiswe ku: Ngqongqoshe Gwede Mantashe Ngqongqoshe Barbara Creecy Siyanibingelela boNgqogqoshe, Mantashe kanye no Creecy RE: Incwadi Evulelekile eya kuNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi neZamandla ezamaHlathi, ezokuDoba nezeMvelo evela kubadobi abadobela ukuziphilisa...

An Open Letter from under-threat small-scale fishers to the Ministers of Mineral Resources and Energy and Forestry, Fishing and Environment

For Attention: Minister Gwede Mantashe Minister Barbara Creecy Dear Ministers, Mantashe and Creecy RE: An Open Letter from under-threat small-scale fishers to the Ministers of Mineral Resources and Energy and Forestry, Fishing and Environment We are traditional...

Small-scale fishing communities reject Shell

Shell announced it will start a seismic survey in search of oil or gas deposits from Morgan Bay to Port St Johns on 1 December. On 5 December, small-scale fishing communities from Kosi Bay to Saldanha Bay gathered to protest against the seismic survey undertaken by...

Masifundise hosts Youth Activist School

On 15 November 2021 Masifundise hosted its very first youth activist school in Durban. This school comprised of 30 youth members from the coastal communities of KwaZulu-Natal and the Eastern Cape as well as Coastal Links veteran leadership. Throughout the week,...