Malunga Neleta eVulekileyo evela kubalobi abasakhasayo abasesichengeni eya kuPphathiswa weMithombo yeziMbiwa naMandla kunye namaHlathi, kunye nowezoLoba nokusiNgqongileyo

Imbalelwano ku: Mphathiswa uGwede Mantashe Mphathiswa uBarbara Creecy   BaPhathiswa abathandekayo, Mantashe kunye noCreecy   Malunga: Neleta eVulekileyo evela kubalobi abasakhasayo abasesichengeni eya kuPphathiswa weMithombo yeziMbiwa naMandla kunye...

Incwadi Evulelekile eya kuNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi neZamandla ezamaHlathi, ezokuDoba nezeMvelo evela kubadobi abadobela ukuziphilisa abasengozini

Ibhekiswe ku: Ngqongqoshe Gwede Mantashe Ngqongqoshe Barbara Creecy Siyanibingelela boNgqogqoshe, Mantashe kanye no Creecy RE: Incwadi Evulelekile eya kuNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi neZamandla ezamaHlathi, ezokuDoba nezeMvelo evela kubadobi abadobela ukuziphilisa...

An Open Letter from under-threat small-scale fishers to the Ministers of Mineral Resources and Energy and Forestry, Fishing and Environment

For Attention: Minister Gwede Mantashe Minister Barbara Creecy Dear Ministers, Mantashe and Creecy RE: An Open Letter from under-threat small-scale fishers to the Ministers of Mineral Resources and Energy and Forestry, Fishing and Environment We are traditional...
Justice for the Vaalplaas Community

Justice for the Vaalplaas Community

On Saturday, 11 December 2021 the Vaalplaas community of Paternoster received their long-awaited title deed handover. The Vaalplaas land claimants tell a story of a series of injustices. The systematic dispossession of their rights and the land settled on by their...